Apsveicam!

Post date: 07-Apr-2015 18:09:41

Suminām Amandu Ivanovu un Martu Cērpu par teicamo sniegumu Kurzemes novada skatuves runas konkursā! Marta deklamēja Aspazijas dzejoli „Ikdienas cilvēki” un runāja Imanta Ziedoņa epifāniju par dziedāšanu.

Amanda deklamēja Viļa Plūdoņa dzejoli „Ozoliņš un beka” un runāja fragmentu no Ilzes Indrānes „Nesamin sauli”.

Amandai tika II pakāpes Diploms, bet Martai piešķīra I pakāpes Diplomu.

Mēs priecājamies par mūsu skolnieču lielisko panākumu!