Anrija Aumaļa stipendijas

Post date: 08-Dec-2016 11:26:00

ANRIJA AUMAĻA

ZIEMASSVĒTKU STIPENDIJA

2016.gada decembrī

  • Paredzētas trīs stipendijas.
  • Pieteikšanās stipendijai līdz 2016.gada 16.decembrim – rakstot motivācijas vēstuli uz e ~ pasta adresi uvsk.stipendijas @inbox.lv.
  • Pretendenti – 7. – 12.klases skolēni.
  • Motivācijas vēstulē jānorāda vidējā atzīme un iesaistīšanās skolas dzīvē, interešu izglītības pulciņos, pagasta amatierkolektīvos.