2012./2013.mācību gada noslēgums

Post date: 27-May-2013 13:07:12

  • Atzīmju izlikšana - 2013.gada 28.maijs
  • Pedagoģiskās padomes sēde par pārcelšanu un papildus mācību pasākumiem 29.maijā.
  • 30.maijs - sporta diena.

Autobuss braucējiem plkst.15.00.

  • 31.maijs

- Plkst.8.30 mācību gada noslēguma pasākums skolas zālē

1. – 4.klasēm. 5.- 11.klasēm audzināšanas stunda.

  • Plkst.9.10 mācību gada noslēguma pasākums skolas zālē

5. -11.klasēm. 1.-4.klasēm audzināšanas stunda.

Autobuss braucējiem plkst. 10.30.

  • Izlaidums 9.klasei 2013.gada 15.jūnijā.
  • Izlaidums 12.klasei 2013.gada 22.jūnijā.

Lai jums Skaista, saulaina un

silta vasara!

Tiksimies 2013.gada 2.septembrī!