Vecākiem


Kā būt par vecāku 21.gs?

Publicēja 2016. gada 11. nov. 02:48Aivars Žogla   [ atjaunināts 2016. gada 11. nov. 02:52 ]

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Ugāles vidusskolas pedagoģe Agita Lauska, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu - kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem, un turpmāk dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.

Video no apmācību norises skatiet šeit: https://www.youtube.com/watch?v=_VKZqwWa2Po

Vecāku dienas

Publicēja 2015. gada 16. nov. 03:06Aivars Žogla

2015.gada 24. - 26.novembrī

Ugāles vidusskolā

VECĀKU DIENAS


~ aicinām apmeklēt mācību stundas.

~ 25.novembrī 17.00 – 17.30 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolas administrāciju.

Plkst.17.30 skolas zālē lekcija vecākiem – sadarbība un konsekvence bērnu audzināšanā.

Lektore A.Pēkšēna.

Skolas administrācija

Par skolēnu darbu vasarā

Publicēja 2014. gada 27. maijs 10:37Aivars Žogla   [ atjaunināts 2014. gada 27. maijs 10:37 ]

Vecāku nedēļa 2013_11

Publicēja 2013. gada 14. nov. 14:19Aivars Žogla   [ atjaunināts 2013. gada 14. nov. 14:19 ]

Gargabala distance vienmēr iesākas ar pirmo soli. Mēs augam un veidojamies pamazām.
/Robins Šarma/

No 2013.gada 19. līdz 22.novembrim
Ugāles vidusskolā
VECĀKU NEDĒĻA
~ 19.novembrī 17.00 – 18.30 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas māsu, skolas administrāciju.
~ visas nedēļas garumā iespēja apmeklēt mācību stundas.

Skolas administrācija


1-4 of 4