3.klase

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2018.gada 22.februārī, mutvārdu daļa – no 8.janvāra līdz 21.februārim;

Matemātikā – 2018.gada 28.februārī.


6.klase

Diagnosticējošie darbi:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2018.gada 21.februārī, mutvārdu daļa – no 8.janvāra līdz 20.februārim;

Matemātikā – 2018.gada 27.februārī;

Dabaszinībās – 2018.gada 6.martā.


11.klase

Diagnosticējošais darbs fizikā - 2018.gada 10.aprīlī

Diagnosticējošais darbs ķīmijā - 2018.gada 10.aprīlī

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Latviešu valodā rakstu daļa – 2018.gada 23.maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24.maijā;

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – rakstu daļa – 2018.gada 29.maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30.maijā;

Matemātikā – 2018.gada 5.jūnijā;

Latvijas  vēsturē – 2018.gada 12.jūnijā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

Angļu valodā – rakstu daļa – 2018.gada 13.martā, mutvārdu daļa – 13.,14. vai 15.martā;

Vācu valodā – rakstu daļa – 2018.gada 14.martā, mutvārdu daļa – 14.martā;

Krievu valodā – rakstu daļa – 2018.gada 15.martā, mutvārdu daļa – 15. vai 16.martā;

Latviešu valodā – 2018.gada 22.maijā;

Matemātikā – 2018.gada 25.maijā.

Centralizētie eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē – 2018.gada 28.maijā;

Bioloģijā – 2018.gada 30.maijā;

Fizikā – 2018.gada 4.jūnijā;

Ķīmijā – 2018.gada 6.jūnijā;

Otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajos laikos;

Eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Informātikā – rakstu daļa – 2018.gada 21.maijā, praktiskā daļa – 21. un 22.maijā;

Ģeogrāfijā – 2018.gada 1.jūnijā;

Ekonomikā – 2018.gada 8.jūnijā.