3.klase

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2020.gada 20.februārī, mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 19.februārim;

Matemātikā – 2020.gada 26.februārī.


6.klase

Diagnosticējošie darbi:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2020.gada 19.februārī, mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 18.februārim;

Matemātikā – 2020.gada 27.februārī;

Dabaszinībās – 2020.gada 5.martā.


11.klase

Diagnosticējošais darbs fizikā - 2020.gada ?? aprīlī

Diagnosticējošais darbs ķīmijā - 2020.gada ?? aprīlī

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Latviešu valodā rakstu daļa – 2020.gada 20.maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21.maijā;

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – rakstu daļa – 2020.gada 27.maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28.maijā;

Matemātikā – 2020.gada 2.jūnijā;

Latvijas  vēsturē – 2020.gada 9.jūnijā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

Angļu valodā – rakstu daļa – 2020.gada 17.martā, mutvārdu daļa – 17.,18. vai 19.martā;

Vācu valodā – rakstu daļa – 2020.gada 18.martā, mutvārdu daļa – 18.martā;

Krievu valodā – rakstu daļa – 2020.gada 19.martā, mutvārdu daļa – 19. vai 20.martā;

Latviešu valodā – 2020.gada 19.maijā;

Matemātikā – 2020.gada 22.maijā.

Centralizētie eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē – 2020.gada 26.maijā;

Ķīmijā – 2020.gada 28.maijā;

Bioloģijā – 2020.gada 3.jūnijā;

Fizikā – 2020.gada 5.jūnijā;

Otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajos laikos;

Eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Informātikā – rakstu daļa – 2020.gada 1.jūnijā, praktiskā daļa – 1. un 2.jūnijā;

Ģeogrāfijā – 2020.gada 8.jūnijā;

Ekonomikā – 2020.gada 10.jūnijā.