3.klase

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2019.gada 21.februārī, mutvārdu daļa – no 7.janvāra līdz 20.februārim;

Matemātikā – 2019.gada 27.februārī.


6.klase

Diagnosticējošie darbi:

Latviešu valodā – rakstu daļa – 2019.gada 21.februārī, mutvārdu daļa – no 7.janvāra līdz 19.februārim;

Matemātikā – 2019.gada 26.februārī;

Dabaszinībās – 2019.gada 7.martā.


11.klase

Diagnosticējošais darbs fizikā - 2019.gada 11.aprīlī

Diagnosticējošais darbs ķīmijā - 2019.gada 11.aprīlī

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi:

Latviešu valodā rakstu daļa – 2019.gada 22.maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23.maijā;

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – rakstu daļa – 2019.gada 29.maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30.maijā;

Matemātikā – 2019.gada 4.jūnijā;

Latvijas  vēsturē – 2019.gada 11.jūnijā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

Angļu valodā – rakstu daļa – 2019.gada 12.martā, mutvārdu daļa – 12.,13. vai 14.martā;

Vācu valodā – rakstu daļa – 2019.gada 13.martā, mutvārdu daļa – 13.martā;

Krievu valodā – rakstu daļa – 2019.gada 14.martā, mutvārdu daļa – 14. vai 15.martā;

Latviešu valodā – 2019.gada 21.maijā;

Matemātikā – 2019.gada 24.maijā.

Centralizētie eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē – 2019.gada 28.maijā;

Fizikā – 2019.gada 30.maijā;

Bioloģijā – 2019.gada 5.jūnijā;

Ķīmijā – 2019.gada 7.jūnijā;

Otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajos laikos;

Eksāmeni izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

Informātikā – rakstu daļa – 2019.gada 3.jūnijā, praktiskā daļa – 3. un 4.jūnijā;

Ģeogrāfijā – 2019.gada 10.jūnijā;

Ekonomikā – 2019.gada 12.jūnijā.