Skolas padome

Skolas padome 2018.-2019.mācību gadā
Andris Bernāns - Skolas padomes priekšsēdētājs
Liene Rodionova - Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
Marita Mūrniece - sekretāre
Rūta Lapiņa
Aldis Strēlis
Līga Zaļkalne
Eva Skrodere
Kitija Goldmane
Baiba Priekule 
Gunta Ikše
Sigita Dermaka
Evita Slaņķe
Elizabete Gulbe - Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja
Skolotāju pārstāvji:
Inta Eniņa
Zanda Blumfelde
Anita Upīte
Anda Aumale
Gunita Ķirse
Māra Plūksna
Ċ
Guntis Mačtams,
2019. gada 15. apr. 02:18