Pārbaudes darbu grafiks 19./20.m.g. II sem.

Pārbaudes darbus šobrīd plānojam izmantojot e-klases plānotāju. Gan skolēni, gan vecāki tos var redzēt e-klasē!