MAIJS

3. maijs Baltā galdauta svētki.
7. maijs 8.00 Skolotāju informatīvā sanāksme
Skolēnu radošo darbu izstāde – I stāva gaitenī
8. maijs Skills Latvija 2019 – piedalās 9.klases skolēni
Robotika 1. – 4.klasēm
15.20 Pašpārvaldes dalībniekiem tikšanās ar NVO pārstāvēm Ilzi Babru un Daci Vašuku
9. maijs Eiropas diena
Ģimeņu diena – koncerts 1300
10. maijs „ Meža ABC” – 2. un 3.klase
13. 920 Vadības grupa
Atvērto durvju diena jaunajiem pirmklasniekiem
14. maijs 8.00 Skolotāju informatīvā sanāksme
15. maijs Pedagoģiskā sēde 15.00
16. maijs 1.,2.klases ekskursija
17. maijs Pēdējā zvana svētki 8.30
18. maijs Skolas padomes organizētsVelobrauciens - pārgājiens
20. maijs 9.20 Vadības grupa
Atvadas no sākumskolas 1. – 4. klasei 13.00
21. maijs 8.00 Skolotāju informatīvā sanāksme
Vieglatlētikas sacensības 4. – 6.kl.skolēniem
22 maijs. Eksāmens latviešu valodā 9.kl.
23. maijs Eksāmens latviešu valodā 9.kl.
4.klases ekskursija
Vieglatlētikas sacensības
24. maijs CE matemātikā 12.klasei
27. maijs 920 Vadības grupa
Karjeras izglītība – K-komanda 1. – 8.klasei
28. maijs – Sporta diena, autobuss plkst.13.00; novada skolēnu svinīgā godināšana (plkst. 18.00 Popē, autobuss no skolas plkst.17.20).
29. maijs –autobuss braucējiem plkst. 15.00.
30. maijs – autobuss braucējiem plkst. 13.00.
31. maijs – plkst. 8.30 svinīgs skolas gada noslēgums zālē; pēdējā audzināšanas stunda šajā mācību gadā, plkst. 10.00 autobuss braucējiem; plkst. 11.00 darbinieku ekskursija.

APRĪLIS
2.aprīlis. Plkst. 13.00 8.kl. – mācību vizīte “Pentuļi”.
3.aprīlis. Deju pasākums “Satiekamies dejā” Tārgalē, brauc deju kolektīvs“Dzirkstelīte”.
4.aprīlis. Konkurss 2.-4.kl. skolēniem “Gudrinieks 2019”.
5.aprīlis. Robotika 1.-4.kl.
9.aprīlis. 5.-9.klašu koru kopmēģinājums Piltenē.
10.aprīlis. 5.-9.klašu koru kopmēģinājums Ugāles vidusskolā.
11.aprīlis. 5.-9.klašu koru skate Kuldīgā.
Diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei.
12.aprīlis. Deju skate Ventspilī, brauc deju kolektīvs“Dzirkstelīte”.
16.aprīlis. Skolas akreditācija.
17.aprīlis. Skolas akreditācija. Kurzemes reģionālā ģeogrāfijas olimpiāde Talsos 7.klasei. Mājturības un tehnoloģiju atklātā olimpiāde Rīgā.
18.aprīlis. Tematiskais rīts “Lieldienas” 1. – 4.kl. Plkst. 12.00 1. – 3. kl. brauc uz Piejūras brīvdabas muzeju Ventspilī.
Tematiskais pasākums “Lieldienas” 5. -12. kl., diskotēka plkst. 18.00 – 22.00.

Priecīgas Lieldienas!

23.- 26. aprīlis. Novada diagnosticējošais darbs informātikā 7. klasei
24.aprīlis. Pavasara kross.
26.aprīlis. Lielā talka.
30.aprīlis. “Meža dienas” 1.-4. kl.MARTS
1. marts plkst.18.00 POPIELA - 2019.
1.marts Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos. K.Bernāne un B.Viļuma.
1.marts plkst.10.00 Ventspils Centrālajā bibliotēkā novada Skatuves runas konkurss - Reinis Prātiņš, Emīlija Upīte, Nikita Malisev, Amanda Ivanova, Elizabete Gulbe.
5.marts Ugāles vidusskolā novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde.
6.marts Pilsoniskās alianses lekcija 7.,8.,10.klasēm.
7.marts deju kolektīvs "Dzirkstelītes" brauc uz koncertu Zūru pamatskolā.
8.marts 1.-4.klasēm robotika.
8.marts novada angļu valodas olimpiāde 6.-8.klasēm.
11.-15.marts SKOLĒNU BRĪVLAIKS
12.marts BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14, U16.
12.marts CE angļu valodā 12.klasei.
14.marts CE krievu valodā 12.klasei (Ventspilī).
21.marts 5.klase piedalās sacensībās "Sporto visa klase".
21.marts novada ģeogrāfijas olimpiāde.
25.marts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
27.marts Teātra diena 5.-11.klasēm
28.marts novada skolēnu tautas deju kolektīvu mēģinājums Ventspils kultūras centrā.
28.marts "Panākumu universitātes" nodarbība BA Turība 10.klasei.
29.marts novada 5.-9.klašu koru skate Ugāles vidusskolā.
FEBRUĀRIS
1.februāris plkst.12.00 1.-4.klasēm Pelnrušķītes balle.
1.februāris Ventspilī plkst.10.00 starpnovadu matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm
2.februāris sporta deju sacensības Liepājā.
7.februāris Ventspilī angļu valodas skolotājiem seminārs "kompetenču pieejā balstītas mācību stundas pamatskolas posmā".
13.februāris Ēnu diena.
13.februāris plkst.13.00 Komandu diena.
15.februāris Ventspilī novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm.
18.februāris digitālā centra nodarbības 1.-12.klasēm.
19.februāris Tārgalē novada vizuālās mākslas olimpiāde 3.-12.klasēm.
19.februāris Rīgā BA "Turība" Panākumu universitātes nodarbība 10.klasei.
20.februāris dzejas stunda 7.-12.klasei "Mans Ziedonis".
20.februāris tiešsaistes  starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm.
21.februāris plkst.11.00 skatuves runas konkurss 1.-12.klasēm.
21.februāris Ventspilī konkurss "Erudīts fizikā un ķīmijā" 8.un9.klasēm.
22.februāris plkst.19.00 Žetonu vakars.
25.februāris kompetenču pieejā balstīts izglītojošs pasākuma latviešu valodā "Mēs lasām kopā".
28.februāris Vokālās mūzikas konkurss "Balsis - 2019".
25.-28.februāris ZPD aizstāvēšana 10.un 11.klasēm.

JANVĀRIS
14.janvāris starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.,9.klasēm.
16.janvārī 1.-4.klases skolēni sniedz koncertu Usmas pansionātā.
17.janvāris plkst. 9.30 skolas pagalmā barikāžu aizstāvju atceres diena.
18,janvāris fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm.
18.janvāris robotika 1.-4.klasei.
18.janvāris "Panākumu universitātes" nodarbība BA"Turība".
18.janvāris plkst. 14.30 pedagoģiskās padomes sēde.
22.janvāris plkst.13.00 5.-9.klašu kora kopmēģinājums Puzē.
24.janvārī skolu direktoru  un direktoru vietnieku sanāksme kopā ar mācību jomu konsultantiem.
25.janvāris novada angļu valodas konkurss 3.- 4.klasēm "Valodu pavēlnieks".
25.janvāris skolēnu pašpārvaldes pasākums "T-elpa" - atklāšana.
28.janvāris starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.,12.klasēm.
28.janvāris Liepājas teātra izrāde "Čomiņi" 6.-9.klasēm.
30.janvāris ekonomikas olimpiāde.
30.janvāris plkst.18.00 Skolas padomes sēde.
31.janvāris mūzikas erudīts "Mūzikas meklētājs".
DECEMBRIS
3.decembris - plkst.14.00 būvsapulce
6.decembris - 6.klases vecāku sapulce
7.decembris - Nakts ballīte 6.klasēm
7.decembris - klases vakars 7.klasei
10.decembris - plkst.14.00 būvsapulce
13.decembris - skolas darbiniekiem no plkst.14.00 "Piparkūku cepšanas darbnīca"
14.decembris - robotika 1.-4.klasēm
17.decembris - plkst.14.00 būvsapulce
17.decembris - plkst.13.00 Ziemassvētku koncerta kopmēģinājums
18.decembris - 1.-4.klasēm kristīgais pasākums skolas zālē
18.decembris - ATZĪMJU IZLIKŠANA
20.decembris - plkst.8.30 Ziemassvētku koncerta ģenerālmēģinājums
20.decembris plkst.18.00 Ziemassvētku koncerts. Pēc koncerta 5.-12.klasēm BALLE
27.decembris - Kursi pedagogiem plkst.10.00
27.decembris - Mūzikas  un Mājturības un tehnoloģiju MA skolotājiem
28.novembris - Sākumskolas MA skolotājiem
NOVEMBRIS
2.novembris plkst.18.00 "Halloween~2018" - tematiskais pasākums kopā ar novada skolu pašpārvaldēm.
3.novembris - "Latvijas Skolas soma" - Rīga 10.klase.
6. - 11.novembris - Erasmus + koordinatoru sanāksme Spānijā. Skolotājas Dz.Hartmane un Z.Blumfelde.
6.novembris  1.klases vecāku sapulce.
09.novembris  Robotika 1.-4.klasēm.
09.novembris  "Mārtiņdiena" 1.-4.klasēs.
10.novembris Novada vecāku konference "Vecāku klātbūtne" - Tārgalē.
11.novembris plkst.18.00 Lāčplēša dienas lāpu gājiens.
12.novembris  interviju prezentācijas "Ugāles pagasta cilvēki Latvijas zvaigznājā" 10.klase.
13.novembris vēstures erudīts 9.-12.klasēm.
13.novembris plkst.18.00 Skolas padomes sēde.
14.novembris novada vēstures erudītu konkurss 6.-9.klasēm Tārgalē.
14.novembris Piemiņas pasākums Rubeņa bataljona karavīriem Usmā.
15.novembris konkurss "Ko es zinu par Latviju" 5.klasei.
15.novembris - Erudīts "Mana zeme Latvija" 7.,6.a, 6.b.klasēm.
16.novembris plkst.13.00 svētku koncerts "Latvijai ~100".
18.novembris "Latvijai ~100" koncertā Usmā piedalās 11.klase.
20.novembris plkst.11.00 "Latvijas skolas soma" - Latvijas dabas muzeja speciālistu nodarbības.
23.novembris plkst.11.00 skolu direktoru seminārs Ventspilī.
26.novembris Radošās darbnīcas kopā ar vecākiem "Radām Ziemassvētkus".
27.novembris "Latvijas skolas soma" Aspazijas un Raiņa muzejs - 10. - 12.klasēm.
27.novembris plkst.13.50 Karjeras izglītība - Latvijas bruņotie spēki - 7.-9.klase.
28.novembris plkst.9.30 Skolu koru kopmēģinajums.
29.novembris Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm.
30.novembris "Latvijas skolas soma" ar Alsungas folkloristiem - 5.-12.klases.
OKTOBRIs
30.09. - 7.10 - Erasmus + mācības "Mācību stunda 21.gadsimtā" Dublinā. Skolotājas L.Millere, A.Aumale.
1.oktobris 4.klase brauc uz Usmas pansionātu.
2.oktobris izstāde "Iet bērni uz skolu zem debesu idilles zilās".
                    3.klases vecāku sapulce.
3.oktobris Miķeļdienas tirdziņš.
                    7.klases mācību ekskursija uz Kaķu taku un akvaparku Ventspilī.
4.oktobris 9.klases vecāku sapulce.
                    Rudens kross Ventspilī.
                    Futbola federācijas prezidenta Kaspara Gorkša vizīte Ugāles vidusskolā.
5.oktobris Skolotāju diena.
6.oktobris "Latvijas skolas soma" Ieklausos gadsimtu soļos un Cosmos Ilūziju muzejs. 5.klase.
8.oktobris Karjeras izglītības pasākums 9.klasei.
10.oktobris "Latvijas skolas soma" Vēstures dunas atbalsis Zantē un Lestenē.
                    Sacensības vieglatlētikas daudzcīņā Zūru pamatskolā. 
11.oktobris 4.klases vecāku sapulce.
12.oktobris 7.-12.klasei biedrības "Papardes zieds" lektoru lekcijas.
                    Hokeja spēles apmeklējums 7.klase.
                    Klases vakars 5.klasei.
13.oktobris" Latvijas skolas soma" Dainu kalns rudens noskaņās. 6.klase.
14.-20.oktobris Erasmus + mācības "Mācību stunda 21.gadsimtā" Bātā. Skolotājs K.Gulbis.
15.oktobris "Panākumu Universitātes"lekciju apmeklējums. 10.klase.
17.oktobris "Latvijas skolas soma" 2.,3.klase. Dinsberģa un mūsu ceļš uz seno skolu. Talsi ar omu un mugursomu.
18.oktobris robotika 1.-4.klasei.
19.oktobris 1.klases uzņemšana sākumskolā.
                    Skolēnu diskotēka 5.-12.klasei "Rudens".
22.oktobris BTA kursi skolotājiem.
23. un 26. oktobris 1.palīdzības kursi skolotājiem.
31.oktobris "Ķirbīšu parāde" - izstāde.
                    Skolas pieņemšana.

SEPTEMBRIS
3.septembris Zinību diena
11.septembris Dzejas diena 6.a un b klasēm.
                           "Dzejas diena - veļas diena" 7.-9.klasēm kopā ar Puzes pamatskolas skolotāju Sibillu Veģi.
13.septembris Berga fotostudija
21.septembris Olimpiskā diena. Teniss.
26.septembris Dzejas diena 1.-5.klasēm "Latvija, Tu, maziņā, nesu tevi sirsniņā".
28.septembris skolotājiem apmācības par pašizziņas un pašvadības  caurviju prasmi . Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika
                        10.-12.klase brauc uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā.
                        Robotika 1.-4.klasēm.
MAIJS
7.maijs - Lielā zinātkāres diena.
8.maijs - plkst.13.00 Mātes dienas koncerta mēģinājums.
                - plkst.18.00 Skolas padomes sēde.
9. un 10.maijā - kursi skolas vadības komandai.
11.maijs - plkst.13.00 Mātes dienas koncerts. 1.stāva gaitenī - skolēnu  radošo darbu izstāde.
15.maijā - Robotikas noslēguma nodarbības 1.-4.klasēm.
16.maijā - atvērto durvju diena jaunajiem pirmklasniekiem un vecākiem.
17.maijs - atzīmju izlikšana 9. un  12.klasēm.
18.maijs - plkst.8.30 - Pēdējā zvana svētki 9.un 12.klasēm.
                - plkst.10.00 - 4.klases atvadas no sākumskolas.
19.maijs - Ugāles vidusskolās PĀRGĀJIENS/VELOBRAUCIENS (skolēniem, vecākiem, skolotājiem).
21.maijs - eksāmens informātikā 12.klasei.
22.maijs - centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei.
23.maijs - eksāmens latviešu valodā 9.klasei.
24.maijs - novada svinīgais pasākums - Olimpiāžu uzvarētāju svinīgā pieņemšana.
25.maijs - plkst.12.00 Ugāles MMS audzēkņu koncerts.
28.maijs - atzīmju izlikšana 1.-11.klasēm.
28.maijs - CE vēsturē 12.klasei.
29.maijs - eksāmens angļu valoda 9.klasei.
29.maijs - eksāmens krievu valodā 9.klasei.
29.maijs - plkst.15.00 pedagoģiskā sēde.
30.maijs - eksāmens angļu valodā 9.klasei - mutvārdu daļa.
30.maijs - eksāmens krievu valodā 9.klasei - mutvārdu daļa.
30.maijs - sporta diena.
31.maijs - plkst.8.30 svinīgais mācību gada noslēguma pasākums.
APRĪLIS
4.aprīlis plkst.10.00 Ugāles bibliotēkā tikšanās ar bērnu rakstnieci Ievu Samausku;
                5.-9.klašu kora kopmēģinājums Puzē.
5.aprīlis plkst.12.00 Ē.Baloža koncerts 1.-4.lkasēm.
6.aprīlis Skolu čempionāts badmintonā Salaspilī.
                Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss "Izaugsme 2018" Ventspils augstskolā.
10.aprīlis Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Piltenē.
9.-13.aprīlis DZM nedēļa.
12.aprīlis Novada konkurss sākumskolas skolēniem "Gudrinieks -2018" Užavas pamatskolā.
16.aprīlis seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem Ventspils digitālajā centrā.
16.-20.aprīlis Atraktīvā nedēļa.
19.aprīlis Pavasara kross Ventspilī.
20.aprīlis Novada angļu valodas konkurss (4.-5.klasēm) skolēniem "Valodu pētnieks" Ugālē.
20.-21.aprīlis Anda Ikše piedalās Latvijas Skolēnu 42. ZPD konferencē Rīgā.
21.aprīlis plkst.10.00 Lielā talka pie Ugāles ev.lut.baznīcas.
                   plkst.18.00 Deju diena skolas zālē.
25.aprīlis plkst.15.30 Pedagoģiskā sēde.
27.aprīlis 1.-4.klasēm Robotika.
28.aprīlis Jūrniecības konkursa "Enkurs" fināls Rīgā.
MARTS
2.-3.marts Kursi "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"
3.marts - futbola sacensības Kuldīgā
5.marts - novada vizuālās mākslas olimpiāde Tārgalē
6.marts - 4.klase piedalās "Sporto visa klase" stafešu sacensībās Liepājā
7.marts - novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm
7.marts - ekonomikas valsts olimpiādē piedalās Inese Mitenberga
9.marts - novada skatuves runas konkurss 1.kārta
9.marts - POPIELA - 2018 
12.-16.marts - pavasara brīvdienas 1.-11.klase
13. - 14.marts - CE angļu valodā 12.klasei
14.marts - Sākumskolas MA Zūrās
15.marts - DZM mācību priekšmetu skolotāju pieredzes brauciens uz Liepāju
                    - Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA
15.marts - CE krievu valodā 12.klasei
19.marts - Kompetenču pieejā balstīts izglītojošs pasākums latviešu valodā 7.,8.klasēm "Mēs lasām kopā"
20.marts - teātra izrāde 1.-4.klases skolēniem
22.marts - angļu valodas MA
                   - krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm "Ak, Latvija, cik skaista tu" Tārgalē
23.marts - 5.- 9.klašu koru skate
27.marts - robotika 1.-4.klasēm
27.marts - Teātra diena - 12.klase "Pasakainais lidojums"
28.marts - Lieldienas 1.-4.klasēm "Lieldienu rotaļnieks aicina..."
29.marts - Lieldienu erudīts 5.-9.klasēm"Lieldienu karuselī..."
FEBRUĀRIS
3.februāris - sporta deju skate Liepājā
10.februāris - futbola sacensības Kuldīgā
12.-16.februāris - projektu nedēļa
14.februāris - Ēnu diena
16.februāris - robotika 1.-4.klasēm
16.februāris - Valentīna dienas diskotēka
20.februāris - skatuves runas konkurss 5.-12.klasēm
22.februāris - Ē.Baloža koncerts "Sniegavīrs"
22.februāris - Skatuves runas konkurss 1.-4.klasēm
23.februāris - Žetonu vakars plkst.19.00
24.februāris - futbola sacensības Saldū
JANVĀRIS
15.janvāris - pedagoģiskās padomes sēde
19.janvāris - viesošanās sociālās aprūpes centrā Usma
22.janvāris - 1.-4.klasēm leļļu teātris
22.janvāris - Skolas padomes sēde
26.janvāris - robotika 1.-4.klasēm
DECEMBRIS
5.decembris -  skolēnu informatīvās sanāksmes
 4. līdz 15.decembris - akcija "Eņģeļa pieskāriens"
5.decembris - TITAN reģionālais čempionāts Liepājā
13.decembris - TITAN reģionālais čempionāts Ventspilī
15.decembris  - robotika 1.-4.klasēm
18.decembris - Rūķu rīts 1.-5.klasēm
21.decembris plkst.18.00 - Ziemassvētki 1.-4.klasei
22.decembris plkst.18.00 - Ziemassvētki 5.-12.klasēm.
NOVEMBRIS
1.novembris - Daiņa Pandera lekcija 9.-12.klašu skolēniem
3.novembris - 3.klase Valmierā LOK organizētajā "Sporto visa klase" 4.sezonas atkāšanas                                         pasākumā
                        - 10.-12.klases skolēni mācību vizītē LNB, Ložmetējkalnā, K.Ulmaņa piemiņas                                     muzejā "Pikšas"
7.novembris - dr.Kukļa lekcijas 5.-6.klašu skolēniem
10.novembris - 1.-4.klasēm tematiskais rīts "Kad ierodas Mārtiņš"
                            plkst.18.00 5.-12.klasem DISKOKARNEVĀLS
11.novembris - plkst.18.00 Lāpu gājiens no skolas uz Rubeņa bataljona muzeju
12.novembris - plkst.9.00 B kategorijas auto vadītāju kursu 1.nodarbība
13.novembris - Erudītu konkurss 9.-12.klasēm
14.-16.novembris - vēstures konkursi 6.-8.klasēm
14.novembris - Rubeņa bataljona karavīru  piemiņas pasākuma apmeklējums 
15.novembris - Draudzīgā aicinājuma fonda balvas pasniegšanas pasākums Cēsīs
                            Panākumu universitātes nodarbība 9.a klasei
16.novembris - AgirVIsion robotikas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem
17.novembris - plkst.13.00 LR proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts
22.novembris - plkst.12.00 Stikla pūtēji 1.-5.klasēm
28.novembris  - mācību vizīte uz AS Laima
28.-30.novembris - vecāku nedēļa

OKTOBRIS
2.oktobris - Rudens gadatirgus "Manā dārzā izaug viss"
3.oktobris - plkst. 12.00 Ē.Baloža koncerts "Ķiplociņš okeānā"
4.oktobris - plkst. 10.10 Dzejas diena 1.-4.klasēm
5.oktobris - plkst. 11.40 Skolēnu informatīvā sanāksme 6.-12.klasēm 
                      plkst. 12.40 Skolēnu informatīvā sanāksme 1.-5.klasēm
                      BJSS rudens kross Ventspilī
6.oktobris - no plkst. 9.20 fotografēšanās /Berga foto darbnīca/
no 9.līdz 13.oktobrim - 10.klases uzņemšana vidusskolas saimē
13.oktobris - 1.klases uzņemšana sākumskolas saimē
16.oktobris - plkst. 18.00 Skolas padomes sēde
18.oktobris - plkst.13.00 Liepājas NBS orķestra koncerts
20.oktobris - novada skolu pasākums "Mūsu krāsas Latvijas simtgades audeklā"
24.oktobris - skolas pieņemšana
27.oktobris - kursi skolotājiem "Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem"
30.oktobris - "Parāde tumsā" - ķirbju izstāde
31.oktobris - lekcija 11.un12.klasei "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā"
SEPTEMBRIS
1.septembris - Zinību diena.
4.septembris - Tehnobuss 7.-11.klasēm.
17.septembris - futbola sacensības U10 grupai Kuldīgā.
21.septembris - Dzejas dienas pasākums 5.-9.klasēm kopā ar Daci Laksbergu.
22.septembris - Olimpiskā diena.
28.septembris - izstādes iekārtošana - veltījums Skolotāju dienā.
29.septembris - Skolotāju diena.
29.septembris - 10.-12.klašu skolēni piedalās Zinātnieku naktī Jelgavā.