MAIJS
7.maijs - Lielā zinātkāres diena.
8.maijs - plkst.13.00 Mātes dienas koncerta mēģinājums.
                - plkst.18.00 Skolas padomes sēde.
9. un 10.maijā - kursi skolas vadības komandai.
11.maijs - plkst.13.00 Mātes dienas koncerts. 1.stāva gaitenī - skolēnu  radošo darbu izstāde.
15.maijā - Robotikas noslēguma nodarbības 1.-4.klasēm.
16.maijā - atvērto durvju diena jaunajiem pirmklasniekiem un vecākiem.
17.maijs - atzīmju izlikšana 9. un  12.klasēm.
18.maijs - plkst.8.30 - Pēdējā zvana svētki 9.un 12.klasēm.
                - plkst.10.00 - 4.klases atvadas no sākumskolas.
19.maijs - Ugāles vidusskolās PĀRGĀJIENS/VELOBRAUCIENS (skolēniem, vecākiem, skolotājiem).
21.maijs - eksāmens informātikā 12.klasei.
22.maijs - centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei.
23.maijs - eksāmens latviešu valodā 9.klasei.
24.maijs - novada svinīgais pasākums - Olimpiāžu uzvarētāju svinīgā pieņemšana.
25.maijs - plkst.12.00 Ugāles MMS audzēkņu koncerts.
28.maijs - atzīmju izlikšana 1.-11.klasēm.
28.maijs - CE vēsturē 12.klasei.
29.maijs - eksāmens angļu valoda 9.klasei.
29.maijs - eksāmens krievu valodā 9.klasei.
29.maijs - plkst.15.00 pedagoģiskā sēde.
30.maijs - eksāmens angļu valodā 9.klasei - mutvārdu daļa.
30.maijs - eksāmens krievu valodā 9.klasei - mutvārdu daļa.
30.maijs - sporta diena.
31.maijs - plkst.8.30 svinīgais mācību gada noslēguma pasākums.
APRĪLIS
4.aprīlis plkst.10.00 Ugāles bibliotēkā tikšanās ar bērnu rakstnieci Ievu Samausku;
                5.-9.klašu kora kopmēģinājums Puzē.
5.aprīlis plkst.12.00 Ē.Baloža koncerts 1.-4.lkasēm.
6.aprīlis Skolu čempionāts badmintonā Salaspilī.
                Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss "Izaugsme 2018" Ventspils augstskolā.
10.aprīlis Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Piltenē.
9.-13.aprīlis DZM nedēļa.
12.aprīlis Novada konkurss sākumskolas skolēniem "Gudrinieks -2018" Užavas pamatskolā.
16.aprīlis seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem Ventspils digitālajā centrā.
16.-20.aprīlis Atraktīvā nedēļa.
19.aprīlis Pavasara kross Ventspilī.
20.aprīlis Novada angļu valodas konkurss (4.-5.klasēm) skolēniem "Valodu pētnieks" Ugālē.
20.-21.aprīlis Anda Ikše piedalās Latvijas Skolēnu 42. ZPD konferencē Rīgā.
21.aprīlis plkst.10.00 Lielā talka pie Ugāles ev.lut.baznīcas.
                   plkst.18.00 Deju diena skolas zālē.
25.aprīlis plkst.15.30 Pedagoģiskā sēde.
27.aprīlis 1.-4.klasēm Robotika.
28.aprīlis Jūrniecības konkursa "Enkurs" fināls Rīgā.
MARTS
2.-3.marts Kursi "Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā"
3.marts - futbola sacensības Kuldīgā
5.marts - novada vizuālās mākslas olimpiāde Tārgalē
6.marts - 4.klase piedalās "Sporto visa klase" stafešu sacensībās Liepājā
7.marts - novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm
7.marts - ekonomikas valsts olimpiādē piedalās Inese Mitenberga
9.marts - novada skatuves runas konkurss 1.kārta
9.marts - POPIELA - 2018 
12.-16.marts - pavasara brīvdienas 1.-11.klase
13. - 14.marts - CE angļu valodā 12.klasei
14.marts - Sākumskolas MA Zūrās
15.marts - DZM mācību priekšmetu skolotāju pieredzes brauciens uz Liepāju
                    - Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA
15.marts - CE krievu valodā 12.klasei
19.marts - Kompetenču pieejā balstīts izglītojošs pasākums latviešu valodā 7.,8.klasēm "Mēs lasām kopā"
20.marts - teātra izrāde 1.-4.klases skolēniem
22.marts - angļu valodas MA
                   - krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm "Ak, Latvija, cik skaista tu" Tārgalē
23.marts - 5.- 9.klašu koru skate
27.marts - robotika 1.-4.klasēm
27.marts - Teātra diena - 12.klase "Pasakainais lidojums"
28.marts - Lieldienas 1.-4.klasēm "Lieldienu rotaļnieks aicina..."
29.marts - Lieldienu erudīts 5.-9.klasēm"Lieldienu karuselī..."
FEBRUĀRIS
3.februāris - sporta deju skate Liepājā
10.februāris - futbola sacensības Kuldīgā
12.-16.februāris - projektu nedēļa
14.februāris - Ēnu diena
16.februāris - robotika 1.-4.klasēm
16.februāris - Valentīna dienas diskotēka
20.februāris - skatuves runas konkurss 5.-12.klasēm
22.februāris - Ē.Baloža koncerts "Sniegavīrs"
22.februāris - Skatuves runas konkurss 1.-4.klasēm
23.februāris - Žetonu vakars plkst.19.00
24.februāris - futbola sacensības Saldū
JANVĀRIS
15.janvāris - pedagoģiskās padomes sēde
19.janvāris - viesošanās sociālās aprūpes centrā Usma
22.janvāris - 1.-4.klasēm leļļu teātris
22.janvāris - Skolas padomes sēde
26.janvāris - robotika 1.-4.klasēm
DECEMBRIS
5.decembris -  skolēnu informatīvās sanāksmes
 4. līdz 15.decembris - akcija "Eņģeļa pieskāriens"
5.decembris - TITAN reģionālais čempionāts Liepājā
13.decembris - TITAN reģionālais čempionāts Ventspilī
15.decembris  - robotika 1.-4.klasēm
18.decembris - Rūķu rīts 1.-5.klasēm
21.decembris plkst.18.00 - Ziemassvētki 1.-4.klasei
22.decembris plkst.18.00 - Ziemassvētki 5.-12.klasēm.
NOVEMBRIS
1.novembris - Daiņa Pandera lekcija 9.-12.klašu skolēniem
3.novembris - 3.klase Valmierā LOK organizētajā "Sporto visa klase" 4.sezonas atkāšanas                                         pasākumā
                        - 10.-12.klases skolēni mācību vizītē LNB, Ložmetējkalnā, K.Ulmaņa piemiņas                                     muzejā "Pikšas"
7.novembris - dr.Kukļa lekcijas 5.-6.klašu skolēniem
10.novembris - 1.-4.klasēm tematiskais rīts "Kad ierodas Mārtiņš"
                            plkst.18.00 5.-12.klasem DISKOKARNEVĀLS
11.novembris - plkst.18.00 Lāpu gājiens no skolas uz Rubeņa bataljona muzeju
12.novembris - plkst.9.00 B kategorijas auto vadītāju kursu 1.nodarbība
13.novembris - Erudītu konkurss 9.-12.klasēm
14.-16.novembris - vēstures konkursi 6.-8.klasēm
14.novembris - Rubeņa bataljona karavīru  piemiņas pasākuma apmeklējums 
15.novembris - Draudzīgā aicinājuma fonda balvas pasniegšanas pasākums Cēsīs
                            Panākumu universitātes nodarbība 9.a klasei
16.novembris - AgirVIsion robotikas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem
17.novembris - plkst.13.00 LR proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts
22.novembris - plkst.12.00 Stikla pūtēji 1.-5.klasēm
28.novembris  - mācību vizīte uz AS Laima
28.-30.novembris - vecāku nedēļa

OKTOBRIS
2.oktobris - Rudens gadatirgus "Manā dārzā izaug viss"
3.oktobris - plkst. 12.00 Ē.Baloža koncerts "Ķiplociņš okeānā"
4.oktobris - plkst. 10.10 Dzejas diena 1.-4.klasēm
5.oktobris - plkst. 11.40 Skolēnu informatīvā sanāksme 6.-12.klasēm 
                      plkst. 12.40 Skolēnu informatīvā sanāksme 1.-5.klasēm
                      BJSS rudens kross Ventspilī
6.oktobris - no plkst. 9.20 fotografēšanās /Berga foto darbnīca/
no 9.līdz 13.oktobrim - 10.klases uzņemšana vidusskolas saimē
13.oktobris - 1.klases uzņemšana sākumskolas saimē
16.oktobris - plkst. 18.00 Skolas padomes sēde
18.oktobris - plkst.13.00 Liepājas NBS orķestra koncerts
20.oktobris - novada skolu pasākums "Mūsu krāsas Latvijas simtgades audeklā"
24.oktobris - skolas pieņemšana
27.oktobris - kursi skolotājiem "Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem"
30.oktobris - "Parāde tumsā" - ķirbju izstāde
31.oktobris - lekcija 11.un12.klasei "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā"
SEPTEMBRIS
1.septembris - Zinību diena.
4.septembris - Tehnobuss 7.-11.klasēm.
17.septembris - futbola sacensības U10 grupai Kuldīgā.
21.septembris - Dzejas dienas pasākums 5.-9.klasēm kopā ar Daci Laksbergu.
22.septembris - Olimpiskā diena.
28.septembris - izstādes iekārtošana - veltījums Skolotāju dienā.
29.septembris - Skolotāju diena.
29.septembris - 10.-12.klašu skolēni piedalās Zinātnieku naktī Jelgavā.