Decembris


2. 1)Vadības grupa plkst.10.10.

    2)Vecāku diena.

3.1)Plkst.8.00 Metodiskais rīts.

    2)Biznesa simulācijas spēle “TITAN” Ventspilī (11.,12.kl.)

4. Plkst.8.00 Sākumskolas MK sapulce (Z.Dāvidas kab.).

5. Plkst.14.40 (8.st.) audzināšanas stunda 11.klasei, ierodas pedagogi, kuri māca šajā klasē.(9.kab.)

9. Vadības grupa plkst.10.10.

10. Plkst.8.00 Informatīvā sapulce.

12. Darbiniekiem piparkūku cepšanas darbnīca no plkst.14.00.

13. “Skolēnu mācību uzņēmums” Talsos. (11.kl.)

16. 1)Vadības grupa plkst.10.10.

     2) Robotika 1.-4.klasēm.

17. 1)Plkst.8.00 Metodiskais rīts.

    2)Atzīmju izlikšana.

18. Ziemassvētku koncerta (1.-4.kl.) ģenerālmēģinājums plkst.9.10.

19. 1) Ziemassvētku koncerta (5.-12.kl.) ģenerālmēģinājums plkst. 9.10.

     2)1.-4.kl. Ziemassvētku koncerts plkst.18.00

20. 5.-12.kl. Ziemassvētku koncerts “Balle” plkst.18.00

30. 1)Plkst. 9.00 Ped. pad. sēde – skolēnu mācību sasniegumi 1.sem., pārb. darbu grafika izpildes, e-klases ierakstu pārbaudes rezultāti 1.sem.

      2)Plkst.10.30  darbinieku eglīte.

ü  No 9. līdz 13. decembrim Labdarības laiks.

ü  Līdz 15.decembrim 9.un 12.klases skolēniem jāuzraksta iesniegums par izvēlētajiem eksāmeniem.

ü  Dekorēšanas darbi

     ·        12.klase zālē pušķo egli;

     ·        11.klase rotā zāli;

     ·        10.klase rotā 3.stāvu;

     ·        9.klase rotā 1. stāvu;

     ·        8. klase rotā kāpnes;

     ·        sākumskola rotā 2.stāvu.

ü  Skolēnu brīvlaiks no 2019. gada 23.decembra līdz 2020.gada 3.janvārim.