Oktobris

1. Metodiskais rīts. Dzejas diena 1. -5.kl.
3. Ugāles bibliotēkas zālē plkst.16.00 I.Lakšes izstāde.
4. Skolotāju diena!Autobuss braucējiem plkst.11.00.
7. Vadības grupa plkst. 10.00.
8. Plkst.8.00 informatīvā sapulce.
9. Līga Reitere “Stāstniece skolā” 6.-9.kl.
11. Plkst.14.30 skolas pieņemšana.
14. Vadības grupa plkst. 10.00.
15. Metodiskais rīts.
17. Starpvērtējumu izlikšana.
18. 10.klases skolēnu uzņemšana vidusskolā. Diskotēka “Disko - tēka”. Novada koru kopmēģinājums, nakšņošana skolā.
19. Novada koru kopmēģinājums
23. Plkst.14.00 nodarbība “Formatīvā vērtēšana kā sistēma skolēna mācīšanās atbalstam jaunajā mācību pieejā”.
28. Vadības grupa plkst. 10.00.
29. Plkst. 8.00 informatīvā sapulce.

Karjeras izglītības nedēļa 14.10.2019. – 18.10. 2019.
Rudens brīvlaiks 21.10.2019. – 27.10.2019.