Izmaiņas pirmdienai (25.09.)

2.a kl. – 3.st. Matemātika(20.kab.)

3.a kl. – 2.st. Latv. val.(27.kab.)

4.a kl. – 6.st. Mājturība(24.kab.)

    – 7.st. nenotiek

6.a kl. – 6.st. Mūzika(36.kab.)

    – 7.st. nenotiek

7.a kl. – 3.st. Matemātika(25.kab.)

    – 7.st. nenotiek

8.a kl.   – 1.st. nenotiek

    – 7.st. Latv. vēsture(35.kab.)

9.a kl.   – 7.st. Latv. val.(41.kab.)

            – 8.st. nenotiek

9.b kl.  – 1.st. Pas. vēsture(35.kab.)

    – 5.st. Matemātika(25.kab.)

    – 6.-7.st. nenotiek