Izmaiņas trešdien (21.02.)

Izmaiņas trešdienai (21.02.)
6a. kl. - 1. st. Latv.val.
- 2. st. Latv.val.
- 4. st. Vēsture
- 5. st. Mūzika
- 7. st. nenotiek
7a. kl. - 1. st. Mūzika
10. kl. - 4. st. Angļu val.
- 6. st. Mūzika
- 7. st. Vēsture