Izmaiņas pirmdienai (25.02.)

Izmaiņas pirmdienai (25.02.)
1a. kl. - 3. st. Latv.val.
- 4. st. Māksla
1b. kl. - 3. st. Latv.val.
- 4. st. Māksla
3a. kl. - 1. st. Latv.val.
- 2. st. Mūzika
- 4. st. Matemātika
5a. kl. - 3. st. Dabaszin.
- 4. st. Klases st.
- 7. st. Latv.val.
6a. kl. - 3. st. Māksla
- 4. st. Soc.zin.
- 5. st. Matemātika
6b. kl. - 3. st. Māksla
- 5. st. Latv.val.
- 6. st. Matemātika
7a. kl. 1.- 2. st. nenotiek
8a. kl. - 4. st. Mūzika
- 5. st. Mūzika
- 7. st. nenotiek
9a. kl. - 3. st. Matemātika
- 4. st. Matemātika
- 6. st. nenotiek
10. kl. - 6. st. Sports
- 7. st. Informātika II
- 8. st. nenotiek
11. kl. - 2. st. Fizika
- 6. st. Tehn.graf.
- 7. st. Tehn.graf.
8.- 9. st. nenotiek
12. kl. - 2. st. Informātika
- 7. st. Tehn.graf.
- 9. st. nenotiek
Plkst. 10.00 Ventspils novada latv. val. un literatūras 
pēcpusdiena "Mēs lasām kopā" (zālē).