Izmaiņas - ceturtdien (17.10.), piektdien (18.10.)

Izmaiņas ceturtdienai (17.10.)
1a. kl. - 2. st. Latv.val.
- 3. st. Matemātika
- 5. st. Māksla
2a. kl. - 2. st. Latv.val.
- 3. st. Datorika
- 4. st. Matemātika
- 5. st. nenotiek
3a. kl. - 2. st. Dabaszin.
- 4. st. Latv.val.
- 5. st. nenotiek
5a. kl. - 2. st. Informātika visiem kopā
- 3. st. Angļu val. visiem kopā
6a. kl. - 1. st. Informātika visiem kopā
- 2. st. Literatūra
- 3. st. Latv.val.
- 4. st. Sports
7a. kl. 5.- 8. st. nenotiek
- 1. st. Ģeogrāfija
- 2. st. Matemātika
- 5. st. Informātika visiem kopā
8a. kl. 6.- 7. st. nenotiek
- 1. st. Soc.zin.
- 2. st. Māksla
- 5. st. Ģeogrāfija
9a. kl. 6.- 7. st. nenotiek
- 1. st. nenotiek
- 2. st. Ģeogrāfija
- 3. st. Matemātika
- 5. st. Fizika
10. kl. - 7. st. nenotiek
- 1. st. Latv.val.
- 2. st. Vēsture
11. kl. - 7. st. nenotiek
- 5. st. Vēsture
12. kl. 6.- 8. st. nenotiek
- 1. st. Matemātika
- 2. st. Angļu val.
- 3. st. Vēsture
6.- 7. st. nenotiek

Izmaiņas piektdienai (18.10.)
3a. kl. - 1. st. Angļu val.
- 2. st. Matemātika
- 3. st. Mājturība
- 5. st. Sports
4a. kl. - 3. st. Angļu val.
- 5. st. Matemātika
5a. kl. - 3. st. Sports
- 6. st. Matemātika
8a. kl. - 3. st. Matemātika
- 6. st. nenotiek
9a. kl. - 5. st. Angļu val.
- 7. st. nenotiek
10. kl. - 1. st. Matemātika
6.- 7. st. nenotiek
11. kl. - 1. st. nenotiek
- 2. st. Angļu val.
- 7. st. nenotiek
12. kl. - 4. st. Audz. st.
- 7. st. nenotiek