Izmaiņas ceturtdien, 18. oktobrī

Izmaiņas ceturtdienai (18.10.)
1a. kl. - 3. st. Matemātika
1b. kl. - 3. st. Matemātika
2a. kl. - 3. st. Matemātika
4a. kl. - 6. st. nenotiek
5a. kl. - 2. st. Soc.zin.
- 4. st. Latv.val.
- 5. st. Literatūra
- 6. st. nenotiek
6a. kl. - 4. st. Vēsture
- 7. st. nenotiek
6b. kl. - 4. st. Vēsture
- 7. st. nenotiek
7a. kl. - 2. st. Angļu val.
- 6. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.
- 7. st. Matemātika
8a. kl. 1.- 4. st. brauciens uz baseinu
- 6. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.
- 8. st. nenotiek
9a. kl. - 2. st. Matemātika
- 6. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.
- 7. st. nenotiek
- 8. st. nenotiek
10. kl. - 1. st. nenotiek
- 5. st. Sports
- 7. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.
- 8. st. nenotiek
11. kl. - 3. st. Angļu val.
- 7. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.
- 8. st. nenotiek
12. kl. - 7. st. A. Rumbenieka lekcija      36.kab.