Izmaiņas piektdien (20.04.)

Izmaiņas piektdienai (20.04.).
1a. kl. - 2. st. Māksla
- 3. st. Latv.val.
5a. kl. - 2. st. Matemātika      36.kab.
- 4. st. Mūzika
- 5. st. Latv.val.
5b. kl. - 1. st. Dabaszin.
- 2. st. Latv.val.
- 4. st. Mūzika
- 5. st. Latv.val.
- 6. st. nenotiek
6a. kl. - 4. st. Krievu val.
- 6. st. Dabaszin.
- 7. st. Audz. st.
7a. kl. - 1. st. Māksla
- 2. st. Bioloģija
- 4. st. Latv.val.
- 6. st. Matemātika
8a. kl. - 3. st. Māksla
5.- 6. st. nenotiek
9a. kl. - 1. st. Matemātika
- 2. st. Krievu val.
- 3. st. Latv.val.
- 4. st. Latv.val.
- 5. st. Mūzika
- 6. st. nenotiek
9b. kl. - 6. st. nenotiek
10. kl. - 4. st. Matemātika
6.- 7. st. nenotiek
11. kl. - 1. st. nenotiek
- 3. st. Ķīmija
12. kl. - 1. st. nenotiek
- 2. st. nenotiek
- 4. st. Bioloģija