Izmaiņas pirmdien (10.12.)

Izmaiņas pirmdienai (10.12.)
6a. kl. - 4. st. Angļu val.
- 6. st. Matemātika
6b. kl. - 4. st. Latv.val.
- 6. st. Angļu val.
8a. kl. - 3. st. Latv.val.
- 5. st. Fizika
9a. kl. - 3. st. Fizika
- 4. st. Matemātika
- 5. st. Matemātika
- 6. st. nenotiek
10. kl. - 6. st. Audz. st.
11. kl. - 2. st. Angļu val.