Izmaiņas - trešdiena (29. janvāris).

6a. kl. - 2. st. Latv.val.
- 3. st. Literatūra
- 4. st. Sports
3. st.-  Ekonomikas olimpiāde