JaunumiUgāles Sporta centrā notiek dažāda veida nodarbības jebkuram vecumam un gaumei - aicinām izvēlēties sev piemērotāko un veselīgi pavadīt brīvo laiku!


Jaunumi novembrī

Publicēja 2019. gada 5. nov. 03:25Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 3. dec. 13:46 ]

Piektdien, 29.11., sākumskolas skolēni ar lielu aizrautību piedalījās VENTSPILS DIGITĀLĀ CENTRA vadītajās robotikas nodarbībās, kurās viņi pilnveido izpratni par matemātiku, kā arī attīsta loģisko un algoritmisko domāšanu.🤓💻
[BILDES]

Gaišs prieka kupols pāri mūsu sajūtām…

Jau devīto gadu Latvijas skolas Draudzīgā Aicinājuma fonds pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem izvērtē labākās Latvijas skolas. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 25.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē.
Lauku vidusskolu kategorijā otrā vieta ir UGĀLES VIDUSSKOLAI !!!👏👏👏
Par šo augsto sasniegumu izsakām lielu, lielu pateicību visiem SKOLOTĀJIEM par nesavtīgu darbu, dalīšanos savā viedumā, gudrībā un ieguldījumu skolēnu izglītošanā, visiem ABSOLVENTIEM par vēlmi paplašināt savus zināšanu apvāršņus un viņu VECĀKIEM par līdzi jušanu, atbalstu un mīlestību !!!👏👏👏
KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS !!!🙂

 
 
 
26.novembrī DANAI ŠIMPERMANEI aprit pirmās 100 darba dienas direktores amatā.
Negaidītu pārsteigumu sagādāja “Ugāles radio”. 😀
Pēc nelielu, simbolisku dāvaniņu saņemšanas, direktorei nācās sniegt interviju par paveikto 100 pirmajās darba dienās.
Viņa atzina, ka pats galvenais atbalsts, iedvesmotājs un virzītājspēks ir viss UGĀLES VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVS. Tā ir komanda, kas darbojas profesionāli, zina savu darbu un sasniegtie rezultāti ir viss skolas kopdarbs.🙂
“Komandā ir spēks!”👍
 
 
 
 Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
(V.Plūdonis)
15.novembrī skolas zālē izskanēja Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītais svētku koncerts “SAULES MŪŽU LATVIJAI”.
Skolas direktore D.Šimpermane, uzrunājot visus klātesošos, vēlēja ikvienam sajust lepnumu un piederības sajūtu savai zemei Latvijai.
Svinīgu, patriotisku noskaņu klātesošajiem sniedza skolas kolektīvi - 2.-4.kl. un 5.-9.kl. kori (solists D.Egle), 9.-12.kl. meiteņu ansamblis (vad. L.Žagare), 1.-4.kl. ansamblis (vad. E.Leite), 1.-4.kl. un 7.-12.kl deju kolektīvi (vad. Z.Blumfelde). Ar savu klavierspēli klausītājus priecēja E.Žūriņa, K.Zaharova un G.Mačtama. Visu koncertu caurvija 11.klases dzejiskā montāža, kas visus koncerta klātesošos “savienoja” kopdziesmā - M.Brauna “Saule, Pērkons, Daugava”.
Koncerta noslēguma daļā uzstājās folkloras un seno cīņu kopa „Vilkači”.
Paldies visiem, visiem kas piedalījās koncerta organizēšanā un sagatavošanā! Paldies visiem, kas radīja lepnuma, prieka un kopības sajūtu !!!
Priecīgus valsts svētkus !!!
Nav skaitā lieli mūsu pulki,
Bet liels ir viņu brīvais gars…🇱🇻
11. novembrī, pie skolas galvenās ieejas, notika LĀČPLĒŠA DIENAI veltīts svinīgais piemiņas brīdis. Tradicionālā lāpu gājiena priekšgalā soļoja zemessargi un jaunsargi, aiz sevis pulcinot daudzus pagasta iedzīvotājus.
9. un 10.klašu skolēni uzrunāja klātesošos ar svinīgu muzikāli dzejisku montāžu.
Izgaismotais ceļš, lāpu gaismas, svecīšu liesmiņas skolas logos, radīja īpašu kopības sajūtu.
MĒS ESAM MAZA, BET STIPRA TAUTA !!!🇱🇻Mārtiņi, Mārtiņi!...
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet!
/J.Osmanis/
11.oktobra rītā, mazie ķekatnieki pulcējās zālē uz Mārtiņdienas pasākumu, kur visus ar savu klātbūtni pagodināja arī pats Mārtiņgailis. Draudzīgi kopā dziedāja dziesmas, minēja mīklas, uzzināja ticējumus un izkustējās jautrās rotaļās.
Lustīga sagaidīta un pavadīta Mārtiņdiena !!!👍🙂
Ugāles Sporta centra atklāšana

🏐Sportojot stiprinām veselību!!!
🏀Sportojot audzinām savu gribasspēku un apņēmību!!!
⚽️Sportojot iegūstam labu izskatu un pašsajūtu!!!

Piektdien, 8. novembrī, svinīgi atklāja UGĀLES SPORTA CENTRU !!!👏
Ar lielu gandarījumu sarkano lentu grieza trīs projekta svarīgākie cilvēki – Ventspils novada domes priekšsēdētājs AIVARS MUCENIEKS, SIA “Samrode” valdes priekšsēdētājs GATIS GEIDĀNS un Ugāles vidusskolas direktore DANA ŠIMPERMANE.
Šī ēka ir vienīgā šāda veida būve Ventspils novadā un tā tiks izmantota ne tikai vietējā, bet arī valsts mēroga sacensību rīkošanai.
Jaunbūves telpu apjoms ir 2100 m2 un skatītāju ērtībām iekārtotas simts sēdvietu. Sportisti varēs izmantot 150 m skriešanas apli, trīs 60 m sprinta celiņus, tāllēkšanas un kārtstlēkšanas zonu, kā arī lodes grūšanas sektoru. Skriešanas apļa vidusdaļā ierīkots standartiem atbilstošs basketbola un volejbola laukums.
Gaidām ciemos!!!🙂

[BILDES]🇱🇻8.novembrī vidusskolēni tikās ar Aizsardzības ministrijas projekta “KĀ MĒS SARGĀJAM LATVIJU?” koordinatori Daigu Ozolu, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem no Kanādas, Polijas un Spānijas, kā arī ar pārstāvi no NBS.
Lekcijas mērķis - veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO un citiem aizsardzības nozares jautājumiem.
Būsim stipri un būsim vienoti, par Latviju!🇱🇻
7.novembrī, projekta “Skolas soma “ ietvaros, mūsu skolā ciemojās pārstāvji no SIA „Namdara darbnīcas” ar lekciju un radošo darbnīcu “KOKA DAUDZVEIDĪGĀ DZĪVE”.
Skolas gaiteņus piepildīja neparasti darbīgas skaņas, kādas ikdienā mēs nemēdzam dzirdēt. Skolēni uzzināja bagātīgu informāciju par kokiem Latvijā, kā tos atšķirt pēc struktūras, pēc krāsas, pēc skaņas. Tie tika demonstrēti, taustīti, aplūkoti, ošņāti, klausīti un varēja pat iepūst “Tālavas taurētāja” taurē, kas darināta no bērza tāss.😲
Paldies visai “Namdara darbnīcas” komandai par radošo un rosīgo gaisotni – bija aizraujoši un interesanti!!!👍🙂
“1.klašu skolēnu uzņemšana sākumskolā!”
Skolā iet mums ļoti patīk,
Katru rītu draugus satikt.
Patīk mums kā zvaniņš dzied,
Aicinot mūs klasē iet.
Stundās rēķinām un lasām,
Ko vien nezinām, to prasām.
Gribam taču gudri kļūt,
Tāpēc vajag čakliem būt.

4.novembra rītā “burtu meitenes” (R.Blumfelde un L.Daņiļeviča) sapulcināja skolas zālē visus 1.-4.kl. skolēnus. Ar skolas direktores D.ŠIMPERMANES apsveikuma vārdiem, aicinājumu uz apzinīgu mācību darbu un draudzīgu kopābūšanu, katrs pirmklasnieks saņēma skolēnu apliecību.
2., 3. un 4.klasītes sveica mūsu pirmklasniekus ar sagatavotiem priekšnesumiem un noderīgām, paštaisītām dāvaniņām.
Saldu cienastu saviem bijušajiem sagatavošanas grupas bērniem bija sarūpējušas audzinātājas no PII "Lācītis" R.Bugajenko un G.Ūrmane.
Apsveikuma dziesmiņu visiem 34 pirmo klašu skolēniem veltīja 1.-4.klašu ansamblis (vad. E.Leite).
Lai spēks un izturība, skolojot mūsu mazos pirmklasniekus, audzinātājām ZENTAI ĶEIZAREI un DIĀNAI ŠALTEI!!!
1.novembrī, mūsu skolas zālē notika Dirty Deal Teatro izrāde “PIRAMĪDA”, kuras laikā jaunieši interaktīvas spēles veidā devās taustes, ožas un garšas ceļojumā, lai noteiktu savu “laimes līmeni”. Katrs izrādes dalībnieks ar iztēles palīdzību ieguva īpašu sajūtu pieredzi.


Jaunumi oktobrī

Publicēja 2019. gada 17. okt. 07:52Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 5. nov. 03:16 ]

31.okt., Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē notika lielākā uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt!”, ar mērķi izglītot Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un tās iespējām. Konferenci apmeklēja 5500 Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju un starp viņiem arī mūsu skolas 11.klases skolnieces BEĀTE VIĻUMA un ELIZABETE GULBE.
Dažas no tēmām :
▪️Uzdrīksties izcīnīt uzvaru!
▪️Uzdrīksties būt mērķtiecīgs!
▪️Uzdrīksties padarīt pasauli labāku!
▪️Uzdrīksties sapņot, pamosties un darīt!
▪️Uzdrīksties aizraušanos pārvērst miljonu biznesā!
▪️Uzdrīksties būt pasaules mākslinieks!
▪️Uzdrīksties domāt lielā mērogā!

 
 
 
   
 Roboti, mehānika, loģiskās ķēdes un tml., kā tas viss aizrauj mūsu jaunāko klašu skolēnus!!!
To visu mums piedāvā speciālisti no Ventspils Digitālā centra

 
 
 
 
   28.oktobrī, Ugāles vidusskolas visi vidusskolēni viesojās Valsts robežsardzē. Divas stundas pagāja interesanti un dzirkstoši. Sajūsminājāmies par abām kinoloģēm, vārda māsām Kristīnēm un viņu suni Faieri.
Pārsteigums par to, cik robežsardzes kuģis un kuteri ir kompakti aprīkoti, moderni un jaudīgi.
Domājam, ka robežsargiem arī mēs, vidusskolēni, bijām patīkami apmeklētāji.
“Grafiskais dizaineris – mana iespējama profesija”.
24.oktobrī, mākslas programmas audzēkņi, no Ugāles Mūzikas un mākslas skolas, kopā ar saviem skolotājiem ciemojās Rīgā, projekta “Jaunietis darbībā 2019” ietvaros. Ar grafiskā dizainera darbu viņus iepazīstināja mūsu skolas absolvente, dizainere S.Mačtama.
Brīnišķīga iespēja gūt daudz atziņu, padomu un iedvesmas turpmākajai dzīvei!

 

 

 
 
 


23.oktobrī skolā skolā viesojās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja, projekta “Skola 2030” eksperte SANTA KAZAKA. Viņas vadīto kursu tēma - “Formatīvā vērtēšana kā sistēma skolēna mācīšanās atbalstam jaunajā mācību pieejā”.


10.klases uzņemšana vidusskolā.

Šodien mūsu skolā 10.klasi uzņēma vidusskolas saimē. Mēs,12tie, aicinājām viņus dažādos uzdevumos parādīt savu kolektīva garu, atraktivitāti un attapību. Malači! Viņus godam var saukt par mūsējiem, par Ugāles vidusskolas skolēniem.

 
 
 
 
   
Oktobris- skaistais lapkritis un dabas apgleznotājs. Un tas - Skolotāju dienai par godu. 12.klases skolēni un pašpārvalde ne tikai dāvināja skolotājiem viņu svētku dienā brīvas stundas, bet sarūpēja arī jauku koncertu. Skolotājiem tika pasniegtas balvas Zelta trauks un Sudraba trauks.  Zelta trauks dažādās nominācijās skolotājiem, kuri skolā nostrādājuši ,,apaļu" gadu skaitu, Sudraba trauks nominācijā Mans skolotājs visiem skolotājiem. Jautrie smiekli no skolotāju istabas liecināja, ka skolotāji savā svētku dienā jūtas priecīgi un brīvi.
 
 
 
 
   
Jaunumi septembrī

Publicēja 2019. gada 16. sept. 08:43Aivars Žogla   [ atjaunināja Aivars Žogla 2019. gada 2. okt. 23:18 ]

Mazā dzejas diena

1.oktobrī 1.-5.klases piedalījās skolas pasākumā “Mazā dzejas diena”. Šoreiz nerunājām dzejnieku sarakstītās dzejas rindas, bet gan pašu sarakstītos dzejoļus. Pagājušajā gadā 4. un 5.klases skolēni piedalījās apgāda “ Garā pupa” dzejoļu konkursā ar ļoti labiem rezultātiem. Maijas Rodionovas un Armanda Ābeltiņa dzejoļi tika publicēti dzejoļu krājumā “Garā pupa”. Maija pastāstīja par piedzīvoto dzejoļu krājuma “Garā pupa” atvēršanas svētkos. Ar lielu interesi ieklausījamies dzejoļos, kuri bija aizsūtīti konkursam un kurus lasīja paši autori.


Miķeļdienas gadatirgus

Šorīt, 30.septembrī, Ugāles vidusskolas 2 stāva gaitenis bija pārpildīts ar gan ar pārdevējiem, gan ar pircējiem. Acis žilba no piedāvātā klāsta: gan našķiem, gan dabas veltēm. Pirmklasniekiem bija piedzīvojums iejusties pārdevēja lomā. Viss 2 stāva gaitenis smaržoja pēc “Miķeļdienas gadatirga”.


Ražas svētku izstāde

Ja kāds no rīta ielūkotos skolēnu somās, tur varētu atrast ne tikai grāmatas, bet arī dažādas rudens veltes, jo 23.septembrī Ugāles vidusskolā tika rīkota ”Ražas svētku izstāde”. Rudens Rūķis ciemojās katrā klasē, tika satupināti, salikti, sabērti, sakārtoti visi atnestie labumi. Katra klase veidoja savu kompozīciju.


Skolotāji gatavojas.

Ugāles vidusskolā skolotāji jau gatavojas mācību satura izmaiņām, jo 3.septembrī notika pirmā skolotāju tikšanās - darbs mazajās grupās. Šoreiz kopā izstrādājām vērtēšanas kārtību.
Paldies Ugāles pagasta pārvaldes vadītājai Helēnai Mendrišorai par dāvināto kūku Zinību dienā. Tā lieliski noderēja pēc labi padarīta darba.


3.septembris - "Drošības diena".

Drošības dienu atklājām ar evakuācijas mācībām.
Darbojās 5 stacijas:
- "Esi drošs uz ceļa";
- pirmā palīdzība;
- "Mūsu valsts drošība";
- jaunsardze;
- "Ievērosim ugunsdrošību".
Paldies pārstāvjiem no : policijas, robežsardzes, jaunsardzes, ugunsdzēsējiem un mūsu skolas medmāsai.
Gandarījums, ka mūsu skolēni ir ieguvēji, jo izbaudīja sadarbību ar profesionāļiem.Zinību diena.
Lai spēks un enerģija mums bērnus skolojot, lolojot un atbalstot!
Lai mums visiem kopā ir gandarījuma sajūta par šajā gadā paveikto!Vasaras radošās darbnīcas

Publicēja 2019. gada 13. jūn. 03:20Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 13. jūn. 03:21 ]

Vasaras radošās darbnīcas "Riekšava prieka..." pirmdienā "aizveda" uz Jūrkalni. Skolēni pētīja kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīciju "Vētru muzejā". Saulainā diena ļāva izbaudīt jūru un liedagu, tāpēc maltīte "Uguns pļavā" garšoja lieliski.

Zooloģiskajā dārzā tik daudz ko apskatīt! Putni, dzīvnieki, rāpuļi, živis, kukaiņi! Lieliskas, skaistas četras žirafes, kamieļi, krokodili, nīlzirgi, roņi, pāvi, pūces... visu nevar ne uzskaitīt. Vēl arī jautras sarunas, viedokļu apmaiņa, saldējums...

Bijām Džūkstē, pasaku tēva Anša Lerha - Puškaiša bijušajā dzīves un darba vietā. Apskatījām daudzas izstādes, klausījāmies Džūkstes pasakas un stāstījām pašu dzirdētās. Skatījāmies leļļu teātri un paši tēlojām.

Ceturtdien bijām Talsu muzejā - apguvām sietspiedes tehniku. Ieguvām savu krāsianu raksta apdruku. Piedalījāmies par nodarbībā par vecvārdiem pidalījāmies dažados konkursos, kur rādījām savas zināšanas un uzzinājām daudz jauna par vecvārdiem. Ļoti interesanta bija iespēja, izmantojot 3 D brilles, ieiet senlatviešu sētā un vērot seno amatnieku rosīšanos.
Atgriežoties Ugālē, piedalījāmies keksiņu cepšanas, mākslas, valodu un skaistumkopšanas darbnīcās. Pēc labām vakariņām turpinājām aktivitātes - dziedājām, cepām māršmelovus, skatījāmies filmu, runājām un smējāmies...


Maijs skolā

Publicēja 2019. gada 10. jūn. 04:51Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 13. jūn. 03:11 ]

Neviens putniņš tā nedzied,
Kā dzied sila balodītis;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tēvs, māmiņa.


Ģimenes diena Ugāles vidusskolā.


"Ja varētu, es apturētu laiku..." 
Pēdējais zvans un pēdējās stundas... līdz eksāmeniem palicis tik maz laika...
Lai mūsējiem izdodas viss!!!

K-komanda
Ugāles vidusskolas 1. - 8.klašu skolēni piedalījās  K-komandas izbraukuma seminārā par karjeras izglītību - par profesijām, par prasmēm, par sevis izpēi.

Sporta diena Ugāles vidusskolā
Sporta dienā valda sacensību gars, jo katra klase vēlas labus rezultātus. Skolēni demonstrē savu izturību, veiklību, ātrumu, spēku dažādās sporta spēlēs un stafetēs.

Pēdējā skolas diena
Svētki, labs noskaņojums un brīvlaika tuvums uzliek savu zīmogu pēdējai skolas dienai. Sudraba un zelta liecības par teicamām un labām sekmēm. Tika godināti arī tie, kas piedalījušies dažādos konkursos un olimpiādēs, tostarp tika sveikti 2.klases skolēni par piedalīšanos starptautiskā lasīšanas veicinašanas programmā. Skolotājs Kaspars pateicās sportistiem, izceļot katra stiprās puses un sasniegumus mācību gada laikā. Par labu garastāvokli svētkos parūpējās skolotājas Elitas vadītais ansamblis un solisti Sandija Brūvere un Dāvids Egle.
Lai visiem jauka vasara!

Svītrains nav balts un balts nav svītrains

Publicēja 2019. gada 23. maijs 07:12Aivars Žogla

  • ar šādiem vārdiem šogad sākās “Ugāles vidusskolas pārgājiens/velobrauciens 2019”. Ko tas nozīmē? Tas lai paliek kā noslēpums tikai starp tiem, kuri ar to sastapās


18.maija rītā pavasara saules tveicē Ugāles vidusskolas skolotāji, skolēni un viņu vecāki pulcējās pie skolas, lai atkal dotos jaunā izaicinājumā. Šoreiz pasākumā piedalījās 42 dalībnieki – 3 riteņbraucēju un 3 gājēju komandas. Orientēšanās maršrutos viņus gaidīja ne vien brieži, lapsas, zaķi un skudras, bet arī pārstāvji no triāla kluba “Karters”, Zemessardzes 46.bataljona, Ugāles jaunsargi, Valsts Meža dienesta, Ugāle vidusskolas un Talsu sporta skolas, kuri nodrošināja dalībniekiem ne vienu vien azartisku, enerģisku, erudītu un sportisku pārbaudījumu. Šogad maršruti tika izveidoti krietni sarežģītāki kā pagājušā gadā un neuzmanīga grupas vadītāja rokās nonākusī papīra lapa ar norādēm varēja nemanot novirzīt komandu prom no paredzētā maršruta – šai gadījumā stiprināja komandas gars un izturība. Galapunktā, kā ierasts, visus gaidīja mīkstā zālīte, kur apguties, visgardākā skābeņu zupa, stilizētā karameļu kūka ar grandiozo salūtu, pasākuma nozīmītes, kā arī ceļojošā balva “Ugāles vidusskolas pārgājiena/velobrauciena” koka klucis, kuru šogad ieguva komanda “Dāmu pops”.

Laikietilpīgāko un vērtīgāko darbu šī pasākuma izveidē ieguldīja Ugāles vidusskolas Padomes priekšsēdētājs Andris Bernāns, kurš ar savām profesionālajām zināšanām izveidoja aizraujošu maršrutu, iedziļinājās ikvienā darbā un sagataves procesā, lai dalībniekiem radītu pēc iespējas interesantāku un drošu vidi visas dienas garumā. Liels paldies visu piesaistīto iestāžu pārstāvjiem par pašaizliedzīgo darbu un atbalstu šī pasākuma realizēšanā. Ēšana vienmēr cilvēkiem ir neatsverami būtiska sastāvdaļa, tāpēc pateicamies par ieguldīto darbu mūsu pasākuma pavārei, kā arī visām iesaistītajām personām, kuras palīdzēja materiāli nodrošināt pārtiku un citas nepieciešamās lietas..

Sarosieties, sasparojieties un gaidiet nākamo pavasari, lai, ja nu neesiet šogad paspējuši piedalīties šai enerģiskajā pasākumā, varat to izmēģināt nākamajā gadā.

Skolēn, lai Tev krāšņs un notikumiem bagāts vasaras brīvlaiks!

[BILDES]

Ugāles vidusskolas Padomes priekšsēdētāja vietniece

Liene RodionovaLepojamies!

Publicēja 2019. gada 23. maijs 06:53Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 23. maijs 06:53 ]

Ugāles vidusskolas kolektīvs patiesi lepojas ar mūsu vieglatlētikas treneri Daini Lodiņu!

4. maijā Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Dainim Lodiņam Latvijas valsts augstāko apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa trenētie sportisti ir sasnieguši ievērojamus sasniegumus olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas mēroga sacensībās, nesot Latvijas vārdu pasaulē!

Kopš 1976. gada Dainis Lodiņš ir Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vecākais treneris. Mums prieks, ka mēs katru dienu sastopam treneri mundru un dzīvespriecīgu pie mums skolā!

Lai veicas arī turpmāk!

Aprīļa notikumi

Publicēja 2019. gada 7. maijs 04:02Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 7. maijs 04:04 ]


Pirms Lieldienām, jaukās pirmsvētku noskaņās sapostajā Talsu 2.vidusskolā,35 7.klases skolnieki no visas Kurzemes piedalījās Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē Mūsu skolu pārstāvēja 7. klases skolnieces Sarika Doniņa un Amanda Ivanova. Mūsējās godam pārstāvēja mūsu un novadu spēcīgajā konkurencē!Ugāles vidusskoas komandai  1.vieta Ventspils novada sākumskolas erudītu konkursā "Gudrinieks ~ 2019"!
Godalgoto vietu izcīnīja  Maija Rodionova, Nikita Malisev, Keita Luīze Zaharova, Daniels Grīnbergs, Renāte Blumfelde. Apsveicam!

Skolu žurnālistikas pulciņu kluba salidojums

Publicēja 2019. gada 6. apr. 12:14Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 6. apr. 12:14 ]

Mūsu skolas jaunie žurnālisti un interesenti tika uzaicināti uz gadskārtējo augstskolas “Turība” skolu žurnālistikas pulciņu kluba salidojumu. Šoreiz salidojuma tēma bija “Mūsdienīga komunikācija reālajā un virtuālajā vidē”. Nodarbības vadīja žurnālisti Velta Skolmeistere un Jānis Domburs.

Kā vienmēr smaidīgi un atvērti sarunai, mūs sagaidīja Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons un šis pašas augstskolas, programmas ”Žurnālistika un mediji” direktors Lauris Zvejnieks.

Salidojuma rīkošanas galvenie mērķi ir:

  • Motivēt skolēnus veidot žurnālistikas pulciņus skolās, izdot skolas avīzes, veidot radio raidījumus un video;

  • Veicināt dalīšanos zināšanās, prasmēs un kompetencēs par skolu mediju darbību;

  • Uzturēt sadarbību starp Turības skolu žurnālistikas pulciņu kluba biedriem.

1.daļā bija Veltas Skolmeisteres lekcija par mūsdienīgu komunikāciju reālajā un virtuālajā vidē, viņa arī mūs informēja par to, kā izveidot modernu mājas lapu un virtuālo avīzi.

Pasākuma otrajā daļā pie mums viesojās visiem labi zināmais „Delfi TV” žurnālists Jānis Domburs, viņš dalījās savā ilgajā žurnālistikas profesijas darba pieredzē, sniedzot dažādus vērtīgus padomus vēl tikai topošajiem šīs nozares pārstāvjiem, stāstot par darbu televīzijas vadītajos raidījumos. Mums tapa skaidrs, ka profesionāla žurnālista galvenais uzdevums ir sagatavot objektīvu, nevienu neaizskarošu informāciju. Visbiežāk žurnālista darba laiks ir nenormēts un ir atkarīgs no aktuālo notikumu norises laika un vietas. Tiesa, daži jauno žurnālistu uzdotie jautājumi, lika Jānim Domburam aizdomāties.

Sakām lielu paldies salidojuma organizatoriem un ar nepacietību gaidām nākamo, 6.salidojumu. Paldies par gardajām pusdienām Turībā! Pateicoties Ventspils novada pašvaldībai, žurnālistikas pulciņam bija iespējams nokļūt Rīgā. Paldies!Zaļais restarts II

Publicēja 2019. gada 6. apr. 12:08Aivars Žogla   [ atjaunināts 2019. gada 6. apr. 12:09 ]

AS “Latvijas zaļais punkts” otro gadu rīkoja konkursu “Zaļais restarts”. Skolēni tika aicināti pagatavot praktiskas lietas no jau izmantotiem materiāliem. Konkursa mērķis bija: pievērst uzmanību resursu saudzīgai izmantošanai, materiālu otrreizējai pārstrādei.

Mēs, Ugāles vidusskolas skolnieces: Elizabete Upīte, Madara un Laura Lindenbergas un Keita Jansone gatavojām 3 kubus sēdēšanai. To izgatavošanai tika izmantoti kartoni no iepakojumiem un virvju gali. Kubi izveidoti piegriežot vajadzīgā lieluma kartona loksnes un līmējot kārtu pie kārtas, kamēr augstums atbilst platumam un garumam. Tie noformēti kā metamie kauliņi. Kubiem cauri izvērta virve gan kā dekoratīvs elements, gan kā iespēja vieglākai kubu pārvietošanai. Viens kubs ir ar auklu, kur vienā galā iesieta cilpa. Divi kubi savienoti kā pārītis. Mums palīdzēja mākslas skolotāja Anita Upīte.

 
 
 
 
 
 

7.klases skolniece Keita Jansone

1-10 of 300